Kobiety na całym świecie zastanawiają się, jaka droga przyjścia dziecka na świat jest lepsza. Wątpliwości zaczęły się potęgować w ostatnich kilkunastu latach, podczas których możliwość rozwiązania ciąży cesarką stała się coraz bardziej dostępna i popularna.

Zalety i wady cesarskiego cięcia

Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że cesarskie cięcie, które jest potocznie nazywane zabiegiem, tak naprawdę jest poważną operacją. Najbezpieczniej przebiega, gdy jest wykonywane na tzw. chłodno, czyli wtedy, gdy cesarka jest wcześniej zaplanowana. W takiej sytuacji kobieta przyjeżdża na wyznaczony termin do szpitala, wykonuje wszystkie badania i przygotowuje się do operacji.

Jednak w większości przypadków cesarskie cięcie wykonuje się „na gorąco”, czyli w trakcie już rozpoczętej akcji porodowej. Wtedy jest to metoda ratowania życia i zdrowia dziecka lub jego matki. W niektórych przypadkach cesarskie cięcie może być wcześniej zaplanowane, ale będzie wykonane dopiero wtedy, gdy zacznie się normalna akcja porodowa.

W przypadku planowanych cięć cesarskich zazwyczaj podejmuje się taką decyzję, jeśli naturalny poród mógłby zagrozić zdrowiu matki lub dziecka. Często też z przyczyn „naturalnych” nie jest możliwy poród siłami natury – np. niepełnosprawność matki, krzywa miednica u matki, niewspółmierność miednicowo-główkowa.

Cesarskie cięcie można wykonać także u kobiet panicznie bojących się porodu naturalnego. Wtedy potrzebne będzie skonsultowanie pacjentki z psychiatrą lub psychologiem i uzyskanie specjalnego zaświadczenia.

Negatywne cechy cesarskiego cięcia

Do wad cesarskiego cięcia należy zaliczyć przede wszystkim opóźnione pojawienie się laktacji u kobiety, co często skutkuje tym, że dzieci urodzone przez cesarskie cięcie zaczynają być karmione mlekiem modyfikowanym. Jest to też możliwość pojawienia się licznych komplikacji, jak w przypadku każdej operacji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat cesarskiego cięcia, to zachęcamy do przeczytania również innych artykułów o tej tematyce, jak np. „Cesarskie cięcie a flora bakteryjna dziecka”.