Program PIT 2018 pomoże rozliczyć ulgę prorodzinną.

Co roku, podczas rozliczenia PIT, szukamy możliwości, żeby zapłacić do urzędu skarbowego jak najniższy podatek dochodowy od ciężko zarobionych pieniędzy. Mając gromadkę dzieci liczymy najczęściej każdy grosz, bo wydatki związane z utrzymaniem dużej rodziny są naprawdę spore. Jednym z narzędzi pomocy państwa wielodzietnym rodzinom jest możliwość odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej a przez to zmniejszyć należną fiskusowi kwotę podatku.

Nie ważne, czy rozliczenie roczne PIT składamy w urzędzie w wersji papierowej, czy wyślemy je jako plik elektroniczny (wypełniony przez program PIT 2018), wartość ulgi prorodzinnej jest nielimitowana i przysługuje na każde dziecko, które spełnia określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagania. Aby skorzystać z tego odliczenia muszą być spełnione pewne warunki, które pozostają takie same jak w minionych latach. Ulga na pewno przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, w tym rodzicom zastępczym dziecka, pod warunkiem, że zamieszkują razem z nim. Ulga dotyczy dzieci małoletnich ( które nie wstąpiły w związek małżeński), dzieci pobierających zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną i mających poniżej 25 lat. Jeśli dzieci uczą się i zarabiają , to ich dochód za 2017 rok nie może być wyższy niż 3089 zł . Rodzice pozbawieni praw rodzicielskich nie mogą odliczyć od podatku żadnych kwot w ramach ulgi prorodzinnej. Z prawa do ulgi na dzieci nie mogą skorzystać rodzice którzy prowadzą firmę opodatkowaną według liniowej stawki podatku,a także ryczałtowcy i przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania tonażowego.

Program PIT 2018 dla każdego, kto ma dostęp do Internetu.

Żeby wypełnić z PIT 2018 program deklarację za 2017 rok nie trzeba być znawcą komputera. PIT 2018 przez Internet spokojnie wypełni osoba z jego podstawową znajomością. Darmowe programy ułatwiające rozliczenie PIT 2018 dostępne są na dobrych stronach internetowych zajmujących się tematem podatków. Osoby rozliczające PITy 2018 w formie elektronicznej, polecają sprawdzony, bezpieczny i bezpłatny program PITax.pl Łatwe podatki. Umożliwia on rozliczenie PIT na właściwym dla podatnika formularzu, zasugeruje ulgi podatkowe, z których użytkownik może skorzystać a także pomoże w przesłaniu poprawnie wypełnionej deklaracji PIT w wersji elektronicznej na adres skarbówki. Rozliczanie PIT 2018 przy pomocy programu do PIT ma jedną wielką zaletę, która jest niezwykle ważna dla rodziców a mianowicie można złożyć roczne zeznanie podatkowe bez tracenia bezcennego czasu o każdej porze dnia i nocy oraz w święta. Dobre programy mają wbudowaną bazę formularzy PIT obowiązujących w danym roku oraz bazę aktualnych załączników, na których podatnik wykazuje między innymi kwotę ulgi rodzinnej. Wysokość odpisu zależy od liczby dzieci, będących w danym roku podatkowym na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów – źródło Wysokość rocznej ulgi przy jednym dziecku wynosi 1112,04 zł, przy dwojgu – 2224,08 zł, jeśli mamy na utrzymaniu troje dzieci to prawo pozwala na odpis w wysokości 4224,12 zł a gromadka czworga dzieci daje prawo do pomniejszenia podatku o 6 924,12 zł. Rzecz bardzo ważna – do liczby dzieci, od której zależy wysokość ulgi, wliczane mogą być tylko dzieci spełniające ustawowe warunki.

Jak udokumentować prawo do ulgi na dzieci?

Jeśli zdarzy się nam kontrola z urzędu skarbowego dotycząca rocznego rozliczenia podatku dochodowego, powinniśmy móc przedstawić urzędnikowi dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Są to

  • odpis aktu urodzenia dziecka;

  • zaświadczenie o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, wydane przez sąd rodzinny

  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej

  • zaświadczenie, że nasze pełnoletnie dziecko uczęszcza do szkoły.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

Może ci się spodobać również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.