Co roku, podczas rozliczenia PIT, szukamy możliwości, żeby zapłacić do urzędu skarbowego jak najniższy podatek dochodowy od ciężko zarobionych pieniędzy. Mając gromadkę dzieci liczymy najczęściej każdy grosz, bo wydatki związane z utrzymaniem dużej rodziny są naprawdę spore. Jednym z narzędzi pomocy państwa wielodzietnym rodzinom jest możliwość odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej a przez to zmniejszyć należną fiskusowi kwotę podatku.

Nie ważne, czy rozliczenie roczne PIT składamy w urzędzie w wersji papierowej, czy wyślemy je jako plik elektroniczny (wypełniony przez program PIT 2018), wartość ulgi prorodzinnej jest nielimitowana i przysługuje na każde dziecko, które spełnia określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagania. Aby skorzystać z tego odliczenia muszą być spełnione pewne warunki, które pozostają takie same jak w minionych latach. Ulga na pewno przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, w tym rodzicom zastępczym dziecka, pod warunkiem, że zamieszkują razem z nim. Ulga dotyczy dzieci małoletnich ( które nie wstąpiły w związek małżeński), dzieci pobierających zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną i mających poniżej 25 lat. Jeśli dzieci uczą się i zarabiają , to ich dochód za 2017 rok nie może być wyższy niż 3089 zł . Rodzice pozbawieni praw rodzicielskich nie mogą odliczyć od podatku żadnych kwot w ramach ulgi prorodzinnej. Z prawa do ulgi na dzieci nie mogą skorzystać rodzice którzy prowadzą firmę opodatkowaną według liniowej stawki podatku,a także ryczałtowcy i przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania tonażowego.

Program PIT 2018 dla każdego, kto ma dostęp do Internetu.

Żeby wypełnić z PIT 2018 program deklarację za 2017 rok nie trzeba być znawcą komputera. PIT 2018 przez Internet spokojnie wypełni osoba z jego podstawową znajomością. Darmowe programy ułatwiające rozliczenie PIT 2018 dostępne są na dobrych stronach internetowych zajmujących się tematem podatków. Osoby rozliczające PITy 2018 w formie elektronicznej, polecają sprawdzony, bezpieczny i bezpłatny program PITax.pl Łatwe podatki. Umożliwia on rozliczenie PIT na właściwym dla podatnika formularzu, zasugeruje ulgi podatkowe, z których użytkownik może skorzystać a także pomoże w przesłaniu poprawnie wypełnionej deklaracji PIT w wersji elektronicznej na adres skarbówki. Rozliczanie PIT 2018 przy pomocy programu do PIT ma jedną wielką zaletę, która jest niezwykle ważna dla rodziców a mianowicie można złożyć roczne zeznanie podatkowe bez tracenia bezcennego czasu o każdej porze dnia i nocy oraz w święta. Dobre programy mają wbudowaną bazę formularzy PIT obowiązujących w danym roku oraz bazę aktualnych załączników, na których podatnik wykazuje między innymi kwotę ulgi rodzinnej. Wysokość odpisu zależy od liczby dzieci, będących w danym roku podatkowym na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów – źródło Wysokość rocznej ulgi przy jednym dziecku wynosi 1112,04 zł, przy dwojgu – 2224,08 zł, jeśli mamy na utrzymaniu troje dzieci to prawo pozwala na odpis w wysokości 4224,12 zł a gromadka czworga dzieci daje prawo do pomniejszenia podatku o 6 924,12 zł. Rzecz bardzo ważna – do liczby dzieci, od której zależy wysokość ulgi, wliczane mogą być tylko dzieci spełniające ustawowe warunki.

Jak udokumentować prawo do ulgi na dzieci?

Jeśli zdarzy się nam kontrola z urzędu skarbowego dotycząca rocznego rozliczenia podatku dochodowego, powinniśmy móc przedstawić urzędnikowi dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Są to

  • odpis aktu urodzenia dziecka;

  • zaświadczenie o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, wydane przez sąd rodzinny

  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej

  • zaświadczenie, że nasze pełnoletnie dziecko uczęszcza do szkoły.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.