Gdy myślimy o bohaterach to od razu widzimy żołnierzy, policjantów, strażaków, którzy stoją na straży naszego bezpiecznego życia. Od czasu pandemii do tej grupy możemy dołączyć ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki. Ci ludzie narażają swoje zdrowie i życie, a przecież oni także mają dla kogo żyć. Mają rodziny, mają dzieci. Czy w przypadku tragedii, ktoś zadba o ich dzieci? Fundacja Dorastaj z Nami do tego celu została powołana. Stypendia, pomoc psychologiczna i programy sportowe, to tylko niektóre sfery działalności Fundacji Dorastaj z Nami, która kieruje pomoc do rodzin osób, które straciły życie lub zdrowie na służbie.

Jak jeszcze działa ta fundacja? Dzieci objęte jej opieką mogą skorzystać z szerokiego wsparcia finansowego na edukację i rozwój zainteresowań. Wsparciem objęte są osoby uczące się do 25 roku życia.

Na Twój datek czeka fundacja. Dzieci bohaterów także

Fundacja Dorastaj z Nami potrzebuje środków finansowych na swoją działalność, czyli na pomoc, na którą czekają dzieci bohaterów. Fundacja zbiera z różnych źródeł. Pomóc może każdy, przekazując darowiznę lub kierując 1 procent podatku dochodowego. Na taki gest czeka fundacja. Dzieci skorzystają na takim wsparciu. Dla osób, które chcą wspierać organizację regularnie, powstał program „Zawsze Wierni”, w ramach którego darczyńca może zobowiązać się do comiesięcznego przekazywania deklarowanych przez siebie kwot, z których skorzysta fundacja. Dzieci bohaterów także. Ale działania fundacji wspierają nie tylko osoby prywatne. Pomoc kierowana jest również przez firmy i różnego rodzaju instytucje. Patronat honorowy nad organizowanymi przez organizację programami objął Prezydent RP, a jej działaniami interesują się czołowe media w kraju.

Co oferuje dzieciom fundacja? Dzieci mają szeroki wachlarz pomocy

Wchodząc na stronę internetową Fundacji Dorastaj z Nami zobaczysz szeroki wachlarz pomocy, którą oferuje dzieciom organizacja. Fundacja Dorastaj z Nami obejmuje opieką dzieci i młodzież zmagające się z traumą związaną ze stratą rodzica, który zginął na służbie. Pozbawione źródeł dochodu rodziny takich osób często mają problem w zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki i zdobycia wykształcenia przez osierocone dzieci. Finansowanie programów edukacyjnych, to główna sfera działalności, którą zajmuje się fundacja. Dzieci mogą też skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a także uczestniczyć w licznych programach sportowych, kulturalnych i aktywizujących, organizowanych przez stowarzyszenie. Wsparcie trafia na finansowanie stypendiów, pokrycie kosztów nauki w szkole i na studiach wyższych, a także organizację korepetycji, zajęć dodatkowych i nauki języków obcych. Organizacja świadczy też pomoc samotnym rodzicom, przygotowując różnego rodzaju warsztaty oraz wydając poradniki.