Integracja sensoryczna to nazwa szeregu procesów pozwalających odbierać, przetwarzać i interpretować bodźce docierające do człowieka ze świata zewnętrznego. Również w tym przypadku może dochodzić do zaburzeń, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę właśnie na ten rodzaj zaburzeń. Są one zauważane szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym, ale nie tylko. Pomóc może właściwie dobrana terapia.

Zaburzenia integracji sensorycznej – objawy

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej mogą przybierać rozmaite formy. U każdego dziecka mogą wyglądać zupełnie inaczej i dotyczyć innych zmysłów czy sfer życia. W przypadku tych zaburzeń możemy mówić zarówno o nadwrażliwości na bodźce zewnętrzne, jak również podwrażliwości (niedowrażliwości), kiedy dziecko ewidentnie wykazuje potrzebę silnej stymulacji i poszukuje coraz to nowych wrażeń zmysłowych. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej często mają również problemy z postawą, koordynacją wzrokową i ruchową lub wykazują trudności w rozpoznawaniu stron i kierunków. Diagnozę zaburzeń powinno się przeprowadzić także u dzieci borykających się z trudnościami w nauce – zarówno pisania, czytania i liczenia jak również w nauce nowych rzeczy i czynności takich jak wiązanie butów, zapinanie guzików, gry i zabawy  zespołowe itp. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą być przyczyną niskiej samooceny, kompleksów, problemów z jedzeniem czy zasypianiem, a także trudności w życiu społecznym i nawiązywaniu znajomości z rówieśnikami.

Co ważne, zaburzenia integracji sensorycznej mogą występować zarówno samodzielnie, jak i u dzieci będących w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa lub innymi chorobami przewlekłymi. Bardziej narażone na ich występowanie będą wcześniaki. Coraz częściej jednak tego rodzaju zaburzenia są rozpoznawane u dzieci zdrowych, które wcześniej nie miały innych problemów ze zdrowiem. U takich dzieci zaburzenia te mogą być całkowicie wyleczalne, znacznie łatwiej niż u dzieci z innymi chorobami.

Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza

Diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza zawsze specjalista, który dobierze odpowiednie testy i zwróci uwagę na zachowanie małego pacjenta. Diagnozę przeprowadza się na sali integracji sensorycznej. Niezwykle ważnym elementem procesu diagnozy jest również wywiad z rodzicami. To także dobry moment, by powiedzieć terapeucie o naszych wątpliwościach związanych z rozwojem dziecka czy jego codziennym funkcjonowaniem. Zdarza się, że przeprowadzenie pełnej diagnozy może wymagać kilku spotkań, podczas których zbadane zostaną poszczególne zmysły dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej – terapia

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej chociaż brzmi fachowo i poważnie, dzieciom kojarzy się bardzo przyjemnie. Składa się bowiem przede wszystkim z różnorodnych ćwiczeń mających na celu pobudzenie tych obszarów, które funkcjonują u dziecka nieprawidłowo lub nie są właściwie rozwinięte. Ćwiczenia te bardzo często występują w formie przyjaznych dla dziecka zabaw, przeprowadzanych właśnie w sali integracji sensorycznej i pod okiem terapeuty. Sala taka jest profesjonalnie wyposażona, zaś dzięki różnym przyrządom i akcesoriom możliwa jest stymulacja poszczególnych zmysłów. Przykładowo, dziecko mające problem z równowagą, może wykonywać ćwiczenia na równoważni, wspinać się po drabinkach lub kołysać w hamaku. Dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej będą wykonywać ćwiczenia typu podążanie wzrokiem za przedmiotami, łapanie ich i tym podobne. Dzieci z nad- i podwrażliwością mogą korzystać z masaży przedmiotami o różnych kształtach i fakturach typu wałek do ciasta, piłeczka z kolcami czy klocki. W terapii zaburzeń ogromną rolę odgrywa różnorodność i bogactwo ćwiczeń oraz aktywności. Dzięki temu podczas sesji terapeutycznej nie ma miejsca na nudę, a dzieci chętnie przychodzą na ćwiczenia. Niektóre z nich można wykonywać z dzieckiem także w domu, pomogą w tym konkretne zalecenia od terapeuty.

Więcej o integracji sensorycznej przeczytasz na sanomed.rzeszow.pl/rehabilitacja/integracja-sensoryczna-si-diagnoza-i-terapia/